Skocz do zawartości
Alt Text!

Partnerzy

Gosetti
Pukawka
GoBoosting

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności powstała z troski o ochronę danych osobowych współpracujących ze stroną road2skill.eu oraz na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

·  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osoba fizyczna Mateusz Pawlak nie prowadzący działalności gospodarczej.

 

II. DANE OSOBOWE

· Zgodnie z art. 4 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

· Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając ze wszystkich formularzy dostępnych na forum;

· Zakres zbieranych danych obejmuje: adres e-mail, nick (nazwa użytkownika) oraz hasło;

· Wszystkie dane osobowe przekazywane są Administratorowi dobrowolnie, jednakże nie udostępnienie danych uniemożliwia rejestracje i korzystanie z forum road2skill.eu;

· Użytkownik po rejestracji może dobrowolnie podać: imię, płeć, miejsce zamieszkania oraz datę urodzenia. Powyższe dane nie są jednak wymagane do korzystania z forum.

Korzystanie z naszego forum wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Wszystkie zapytania zapisywane są w logach serwera (mowa tutaj o adresie IP, dacie czasu serwera), jednak dane te nie są powiązane z konkretną osobą i nie służą Administratorowi do identyfikacji użytkowników. 

 

III.  CEL I ZGODA NA PRZETWARZANIE

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych:

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji oraz prowadzenia dyskusji na stronie internetowej road2skill.eu

· Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

· Dobrowolna zgoda. Może Pani/Pan udzielić jej w sposób zaproponowany przez Administratora. Udzielenie takowej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. udział w życiu forum, udział w wydarzeniach organizowanych przez stronę
road2skill.eu;

 

IV. UPRAWNIENIA

a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

b. Prawo do sprostowania(poprawienia) danych (art. 16 RODO)

c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować swoje prawa można to uczynić poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres e-mail: [email protected]

 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. III, Państwa dane mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

· Urzędy, instytucje, służby praz inne podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

· Inni użytkownicy forum (tylko wgląd do nazwy użytkownika);

· Podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie upoważnienia (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: ADMIN.NET.PL, Tomasz Rzepka, Arkadiusz Nowara, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198; 33-100 Tarnów;

· Osoby z rangami „Właściciel”, „Head Admin”, „Administrator”, „Junior Admin”;

· Członkowie UBTeam tj. osoby posiadające rangi:  „Opiekun UBTeam” oraz „UBTeam” (posiadają taką możliwość w serwisie banów)(tylko adres IP użytkownika) 

 

VI. OCHRONA WIZERUNKU

 

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego również podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie.
W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, politycznych, społecznych, zawodowych; osoby stanowiącej szczegół całości; zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy; osób uczestniczących w zgromadzeniu, co najmniej 15 osobowym.

 

VII. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Korzystając z serwisu road2skill.eu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików. Cookiem, czyli ciasteczek, w celu zapewnienia Państwu wygody podczas użytkowania serwisu. Żadne jednak pliki wykorzystywane na naszych witrynach internetowych nie gromadzą żadnych informacji umożliwiających ustalenia tożsamości naszych użytkowników.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Źródło: https://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 Polityka Ochrony Danych Osobowych weszła w życie
 Zarządzeniem Nr 47/2018 z dn. 14.06.2018

 

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszym dokumencie.

Usługi zewnętrzne

Google Analytics
Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres email i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.
Niewidoczna reCAPTCHA
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.

Chatbox

Chatbox

  Nie masz uprawnień do skorzystania z czatu.
  • 0 wpisów / 1 dzień
  • 0 wpisów / 2 dni
  • 0 wpisów / 3 dni
  • 45 wpisów / 7 dni
  • 60 wpisów / 30 dni
  • 0 wpisów / 1 dzień
  • 0 wpisów / 2 dni
  • 0 wpisów / 3 dni
  • 0 wpisów / 7 dni
  • 6 wpisów / 30 dni
  • 0 wpisów / 1 dzień
  • 0 wpisów / 2 dni
  • 4 wpisy / 3 dni
  • 55 wpisów / 7 dni
  • 71 wpisów / 30 dni
  • 0 wpisów / 1 dzień
  • 4 wpisy / 2 dni
  • 7 wpisów / 3 dni
  • 33 wpisów / 7 dni
  • 63 wpisów / 30 dni
  • 5 wpisów / 1 dzień
  • 20 wpisów / 2 dni
  • 22 wpisów / 3 dni
  • 36 wpisów / 7 dni
  • 84 wpisów / 30 dni
  ×
  ×
  • Dodaj nową pozycję...

  Powiadomienie o plikach cookie

  Aby korzystać z naszego forum musisz zaakceptować nasz regulamin: Regulamin