Skocz do zawartości
Alt Text!

Partnerzy

Gosetti
Pukawka
GoBoosting

[ZAMKNIĘTY] CS:GO bindy i ustawienia 2020


Asken

Rekomendowane odpowiedzi

 • Weteran
Weteran
Witam przygotowałem dla was myślę że pomocny poradnik
 
Ustawienia uruchamiania
Najbardziej przydatne komendy i ich opisy.
 
Działanie
Komenda
Otwórz konsolę po starcie gry
-console
Wyłącz intro
-novid
Wysoki priorytet gry
-high
Ilość wątków
-threads [number]
Pełny ekran
-fullscreen
Gra w oknie
-windowed
Tryb bezramkowego okna
-noborder
Włącz wielowątkowość
+mat_queue_mode 2
Wyłącz wsparcie dla joysticka
-nojoy
Tickrate 128 na serwerze lokalnym
-tickrate 128
Ładuj całą mapę do RAM
+cl_forcepreload 1
Wykonaj autoexec.cfg podczas startu
+exec autoexec.cfg
Częstotliwość odświeżania monitora
-freq <rate>
Wyłącz Direct3D 9Ex
-nod3d9ex1
Tryb bez przemocy
-lv
Wyłącz elementy kosmetyczne
+mat_disable_fancy_blending 1
Ogranicz cienie punktów
+r_dynamic 0
Wyłącz dynamiczne oświetlenie
-limitvsconst
Ustaw maksymalny FPS
+fps <number>
Ustaw język
-language <LANGUAGE>
Disable entity lag
+cl_interp 0
Ratio of interpolation time
+cl_interp_ratio 2
Turn on interploation locally
+cl_interpolate 1
Maksymalna prędkość internetu dla CS:GO
-rate 786432
 
Rekomendowane ustawienia dla dobrego PC i sieci po kablu LAN.
+cl_interp 0 +cl_interp_ratio 1 +cl_interpolate 1 -rate 786432 -language pirate -threads 8 -high -nod3d9ex -console -novid -nojoy -tickrate 128 -fullscreen +exec autoexec.cfg +cl_forcepreload 1 +mat_queue_mode 2
 
Tworzenie autoexec.cfg
Najprostszy sposób na stworzenie pliku autoexec.cfg.
 
Pamiętaj o dodaniu "+exec autoexec.cfg" do ustawień uruchamiania CS:GO.
 1. Otwórz Notepad.exe
 2. Wklej:
  host_writeconfig /// ZOSTAW NA DOLE PLIKU
  soundscape_flush /// ZOSTAW NA DOLE PLIKU
 3. WciśnijCtrl+S
 4. Zapisz jako autoexec.cfg na Pulpicie.
 5. Otwórz Steam.
 6. Otwórz Bibliotekę.
 7. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na CS:GO, wybierz "Właściwości".
 8. Otwórz zakładkę "Pliki lokalne".
 9. Kliknij "Przeglądaj pliki lokalne".
 10. Otwórz folder "csgo".
 11. Otwórz folder "cfg".
 12. Skopiuj autoexec.cfg z Pulpitu do tej lokalizacji.
Teraz możesz dodawać bindy. Pamiętaj, że "host_writeconfig" i "soundscape_flush" zawsze muszą być na końcu pliku.
Włącz konsolę
 1. Otwórz CS:GO
 2. Kliknij Opcje
 3. Wybierz "Ustawienia gry"
 4. Ustaw "Włącz konsolę deweloperską" na "Tak"
 5. Otwórz konsolę klikając "~" (lew górna część klawiatury)
 
Podstawy bindowania - krótki poradnik
Gdy przycisk naciśnięty wykonaj coś
bind h say_team HELLO"
Gdy naciśniesz "H" na czacie drużynowym w grze napiszesz "HELLO".
 
Zmiana wartości między dwoma różnymi
Użyj słowa "toggle" i napisz między jakimi wartościami komenda ma się przełączać. Na przykład ta komenda będzie przełączała się między wartościami "0" i "1".
bind o "Toggle cl_righthand 0 1"
 
Zmieniaj wartość zwiększając j.
bind <key> "incrementvar <komenda> <wartość początkowa> <wartość końcowa> <o ile zwiększyć>"
n.p
bind "p" "incrementvar cl_radar_scale 0.25 1.0 0.05"
 
Wiele komend
Jeśli chcesz wykonać wiele komend używając jednego przycisku, zapisz je w jednej linii oddzielając średnikiem.
bind "p" "cl_showfps 1; cl_showpos 1"
 
Aliasy
Aliasy przydają się, gdy potrzebujesz wykonać daną czynność tylko na czas wciśnięcia przycisku. Wybrane komendy zostaną wykonane przy wciśnięciu, a inne po puszczeniu przycisku.
 
Wypisz listę bindów
Żeby zobaczyć listę używanych bindów i ich klawiszy, wpisz w CS:GO tą komendę:
key_listboundkeys
Właściwości interfejsu
Tymi bindami zmienisz położenie i właściwości interfejsu w grze.
BindToggle <KEY> cl_drawhud 0 1 // ukryj / pokaż hud
bindToggle <KEY> cl_hud_playercount_pos 0 1 // położenie miniaturej graczy (góra/dół)
bindToggle <KEY> cl_hud_playercount_showcount 0 1 // ukryj / pokaż awatary (opóźnienie 5 sekund)
bind <KEY> "incrementvar hud_scaling 0.5 0.95 0.05" // skala hud
bind <KEY> "incrementvar safezonex 0.85 1 0.05" // pozycja hud w osi x
bind <KEY> "incrementvar safezoney 0.85 1 0.05" // pozycja hud w osi y
bind <KEY> "toggle cl_righthand 0 1" // zmiana dłoni prawa / lewa
 
Zmiana dłoni przy chodzeniu na boki
bind a "+moveleft; cl_righthand 1"
bind d "+moveright; cl_righthand 0"
Broń, nóż i granaty
Przytrzymaj przypisany klawisz i numery 1-5 by kupować granaty.
alias +keybuygrenade "altbuy1;altbuy2;altbuy3;altbuy4;altbuy5"
alias -keybuygrenade "standard1;standard2;standard3;standard4;standard5"

// key + 1 --> flesh
// key + 2 --> smoke
// key + 3 --> odlamkowy
// key + 4 --> zapalajacy
// key + 5 --> decoy

alias standard1 "bind 1 slot1"
alias standard2 "bind 2 slot2"
alias standard3 "bind 3 slot3"
alias standard4 "bind 4 slot4"
alias standard5 "bind 5 slot5"

alias altbuy1 "bind 1 buy_flashbang"
alias altbuy2 "bind 2 buy_smokegrenade"
alias altbuy3 "bind 3 buy_hegrenade"
alias altbuy4 "bind 4 buy_moloinc"
alias altbuy5 "bind 5 buy_decoy"

alias buy_decoy "buy decoy"
alias buy_moloinc "buy molotov; buy incgrenade"
alias buy_flashbang "buy flashbang"
alias buy_hegrenade "buy hegrenade"
alias buy_smokegrenade "buy smokegrenade"

bind <KEY> +keybuygrenade
 
Scrollowanie po granatach po wciśnięciu ALT
Po puszczeniu przycisku do scrolla przypisane jest skakanie.
alias +grenadescroll "slot4;bind "MWHEELUP" invnextgrenade"
alias -grenadescroll "slot1;bind mwheelup +jump;bind mwheeldown +jump"
bind alt +grenadescroll
 
Odbicie granatu od podłogi.
Przytrzymaj lewy przycisk myszy, naciśnij ALT aby skoczyć i puść ALT aby rzucić granat.
alias +bouncethrow +jump
alias -bouncethrow "-jump; -attack"
bind alt +bouncethrow
 
Szybkie przełączanie noża / QuickQ
alias +quickq "slot3"
alias -quickq "lastinv"
bind <KEY> "+quickq"
Fake flash
Nie musisz wyciągać pistoletu aby go wyrzucić. Wystarczy, że klikniesz jeden klawisz, a wróg będzie myślał, że rzuciłeś flesha i się odwróci. Wtedy masz szansę go zabić.
bind <KEY> "use weapon_knife;use weapon_elite; use weapon_p250; use weapon_hkp2000; use weapon_glock; use weapon_tec9; use weapon_fiveseven; use weapon_deagle; drop;slot1"
Pop flash
Wybierz flasha, kliknij przypisany do binda przycisk. Postać zacznie iść do tyłu. Puść klawisz aby rzucić granat z najmniejszą siłą (jak na prawym przycisku myszy)
alias +popflash "+attack2; +back"
alias -popflash "-back; -attack2"
bind <KEY> +popflash
Ustawienia radaru
bind <KEY> "incrementvar cl_hud_radar_scale 0.8 1.3 0.1" // wielkość
bind <KEY> "incrementvar cl_radar_scale 0.25 1 0.15" // powiększenie
Audio
Zwiększ głośność podczasz shiftowania
Głośność gry musi być mniejsza od makymalnej
alias +loudsteps "incrementvar volume 0 2 0.5;+speed"
alias -loudsteps "incrementvar volume 0 2 -0.5;-speed"
bind SHIFT +loudsteps
Inne
Przydatne.
//Numery po 5
bind "6" "ignoremsg" // ukryj wiadomosci czatu
bind "7" "ignorerad" // ukry wiadomosci radia
bindtoggle "8" cl_showpos 0 1 // sprawdz pozycje
bind "9" "incrementvar cl_showfps 0 4 1" // 4 tryby pokazywania FPS
bindToggle 0 gameinstructor_enable // instruktor
bind "\"" noclip // latanie

// Czyszczenie krwi podczas poruszania
bind w "+forward;r_cleardecals"
bind s "+back;r_cleardecals"
bind a "+moveleft;r_cleardecals"
bind d "+moveright;r_cleardecals"

// Numeryczna
bind kp_leftarrow key_listboundkeys // pokaz bindy
BindToggle kp_home sv_showimpacts 0 1 // pokaz uderzenia (wymaga sv_cheats 1)
BindToggle kp_uparrow sv_showimpacts_penetration 0 1 //info o uderzeniach (wymaga sv_cheats 1)
bindToggle kp_pgup sv_infinite_ammo 0 1 // nieskonczona amunicja (wymaga sv_cheats 1)
bind kp_5 "toggle host_timescale 1 20" //szybsze smoke (wymaga sv_cheats 1)
bind kp_slash "incrementvar r_drawothermodels 0 2 1" //x-ray (wymaga sv_cheats 1)

bind <KEY> "use weapon_c4; drop; lastinv" //szybki bomb drop
Zaawansowane bindy
Oznaczenia
↓ - przycisk naciśnięty
↑ - przycisk puszczony
 
Jeżeli chcesz użyć jakiegokolwiek skryptu z [X] w nazwie musisz dodać ten kod na początek swojego autoexec.cfg. Inaczej bindy nie zadziałają!
 
developer "1"
con_enable "1"
con_filter_enable "2"
con_filter_text "Damage Given"
con_filter_text_out "Player:"
alias "reset_filter" "con_filter_text Damage Given"

Podczas zmiany trybów, wybrany tryb jest pokazywany w lewym górnym rogu ekranu. Nie jest możliwa ręczna zmiana czcionki ani jej wielkości.
32EE91430400FE498649B8EC0FC4397CF1E58A12
 
Menu szybkiego kupowania
↓ kliknij klawisz aby otworzyć menu. Teraz kliknij klawisz 1-5 aby kupić wybrany granat.
↓ kliknij ponownie aby przypisać bronie do klawiszy 1-5.

46406CF1AB9D405D34E285C38409D512DE19AEBF
alias enablecon "con_filter_enable 2"
alias disablecon "con_filter_enable 0"

alias "buykey_filter" "con_filter_text BKEY_"

alias "+buykeyset" "buykey_filter;disablecon"
alias "-buykeyset" "changemodebuy"

alias echoprint "echo BKEY_______________________________[1]_[_Flashbang_]; echo BKEY_______________________________[2]_[_Smoke_genade_]; echo BKEY_______________________________[3]_[_HE_Grenade_]; echo BKEY_______________________________[4]_[_Molotov_]; echo BKEY_______________________________[5]_[_Decoy_]

alias altbuygrenade0 "alias changemodebuy altbuygrenade1;clear;buyswitch1;buyswitch2;buyswitch3;buyswitch4;buyswitch5;echo BKEY__________________________BUY_MENU_[_ENABLED_];echoprint;reset_filter;enablecon"
alias altbuygrenade1 "bstandard1;bstandard2;bstandard3;bstandard4;bstandard5;clear; alias changemodebuy altbuygrenade0;reset_filter;enablecon; echo BKEY_MENU[_DISABLED_]"

alias bstandard1 "bind 1 slot1"
alias bstandard2 "bind 2 slot2"
alias bstandard3 "bind 3 slot3"
alias bstandard4 "bind 4 slot4"
alias bstandard5 "bind 5 slot5"

alias buyswitch1 "bind 1 buy_flashbang"
alias buyswitch2 "bind 2 buy_smokegrenade"
alias buyswitch3 "bind 3 buy_hegrenade"
alias buyswitch4 "bind 4 buy_molotov"
alias buyswitch5 "bind 5 buy_decoy"

alias buy_decoy "buy decoy"
alias buy_molotov "buy molotov; buy incgrenade"
alias buy_flashbang "buy flashbang"
alias buy_hegrenade "buy hegrenade"
alias buy_smokegrenade "buy smokegrenade"

altbuygrenade1
bind <KEY> +buykeyset
Ulepszony JumpThrow
Wybierz granat, przytrzymaj lewy klawisz myszki, a następnie naciśnij klawisz przypisany do tego skryptu aby rzucić granat.

Tryby Jumpthrow:
 • Normalny: skok i rzut
 • Extended: skok i rzut z kucnięciem. Lekko wydłuża zasięg.
 • Extended+: skok, kucnięcie oraz podejście do przodu. Znacznie wydłuża zasięg.
 
alias "+jumpduck" "+jump;+duck"
alias "-jumpduck" "-jump;-duck"

alias "+jumpThrow" "+jump; -attack"
alias "-jumpThrow" "-jump"

alias "+extThrow" "+jumpduck; -attack"
alias "-extThrow" "-jumpduck"

alias "+extPlusThrow" "+forward; +jumpduck; -attack"
alias "-extPlusThrow" "-jumpduck; -forward"

alias "throwmodeswitch_filter" "con_filter_text JUMPTHROW_MODE"

alias "+changethrowmode" "throwmodeswitch_filter"
alias "-changethrowmode" "jumpswitch"

alias "throwmode0" "bind <<KEY>> +jumpthrow;clear; playvol buttons\blip2 0.4; alias jumpswitch throwmode1; echo JUMPTHROW_MODE[__NORMAL__]; reset_filter"
alias "throwmode1" "bind <<KEY>> +extThrow;clear; playvol buttons\blip1 0.4; alias jumpswitch throwmode2; echo JUMPTHROW_MODE[__EXTENDED__]; reset_filter"
alias "throwmode2" "bind <<KEY>> +extPlusThrow;clear; playvol buttons\blip1 0.4; alias jumpswitch throwmode0; echo JUMPTHROW_MODE[__EXTENDED+__]; reset_filter"

throwmode0
bind "<KEY>" "+changethrowmode"

<KEY> jest używany do zmiany trybów.
<<KEY>> jest używany do rzucania granatów. Pamiętaj że w tym skrypcie są trzy "<<KEY>>", które trzeba podmienić.
 
Wytłumaczenie działania
Kucanie podczas rzucania powoduje wydłużenie zasięgu. Jest to czasem trudne do wykonania, więc napisałem ten bind. W trybie extended+ postać biegnie do przodu, więc zasięg wydłuża się jeszcze bardziej.
Zmiana zachowania spacji
Tryby:
 • Standard = normalny skok
 • DuckJump = skok oraz kucanie w tym samym czasie
DuckJump jest trybem domyślnym. Kliknij przypisany przycisk aby włączyć tryb normalnego skakania.
 
alias "+changeduckjump" "duckjumpswitch_filter"
alias "-changeduckjump" "pressjump"

alias "jumpmode0" "bind space +jump;alias pressjump jumpmode1;clear;echo JUMP_MODE[__STANDARD__]; playvol buttons\blip1 0.4; reset_filter"
alias "jumpmode1" "bind space +jumpduck;alias pressjump jumpmode0;clear;echo JUMP_MODE[__DUCKJUMP__]; playvol buttons\blip2 0.4; reset_filter"
bind "<KEY>" "+changeduckjump"
jumpmode1
Zmiana działania scroll'a
Zmień sposób działania scrolla klikając jeden przycisk!

Tryby:
 • Zmiana broni.
 • Strzelanie (użyteczne z TEC-9 :) )
 • Skakanie. (domyślne - do bhopu)
alias "scrollmode_filter" "con_filter_text scroll"

alias "+changescrollmode" "scrollmode_filter"
alias "-changescrollmode" "changemode"

alias scrollmode1 "bind mwheelup +jump; bind mwheeldown +jump; alias changemode scrollmode2; playvol buttons\blip2 0.5; clear; echo SCROLL_MODE[__JUMP__]; reset_filter"
alias scrollmode2 "bind mwheelup invprev; bind mwheeldown invnext; alias changemode scrollmode3; playvol buttons\blip1 0.4; clear; echo SCROLL_MODE[__CYCLE_WEAPONS__]; reset_filter"
alias scrollmode3 "bind mwheelup +attack; bind mwheeldown +attack; alias changemode scrollmode1; playvol buttons\blip1 0.4; clear; echo SCROLL_MODE[__ATTACK__]; reset_filter "
bind "<KEY>" "+changescrollmode"
scrollmode1
Net graph & tablica wyników
Net graph jest bardzo użytecznym narzędziem, które pokazuje FPS, ping, tickrate, choke. Ten skrypt pozwala użytkownikowi zmieniać jego wyświetlanie. Ten skrypt jest ulepszoną wersją bindu dostępnego już w Internecie. Włączanie i wyłączanie net grapha ma opóźnienie, dlatego ta zoptymalizowana wersja zamiast włączać i wyłączać ustawia jego lokalizację poza ekranem.
 
Tryb 1
NetGraph jest widoczny pod tabelą wyników po wciśnięciu TAB.2F7936243FBD3D59C9887338D554333693E85942
 
Tryb 2
NetGraph jest zawsze widoczny.D4F3E1362B70084A66E1BEE2723D8A60F83A55E0
net_graphproportionalfont "0"
net_graphpos "2"
alias +scorenet "+showscores; net_graphheight 200; net_graph 1;r_cleardecals;"
alias -scorenet "-showscores;net_graphheight 2000;"

alias "netgraphswitch_filter" "con_filter_text netgraph_mode"

alias "+changenetgraph" "netgraphswitch_filter"
alias "-changenetgraph" "enablesc"

alias "showc0" "bind TAB +scorenet; net_graph 0; playvol buttons\blip2 0.4; alias enablesc showc1;clear;echo NETGRAPH_MODE[__SCOREBOARD_ONLY__]; reset_filter"
alias "showc1" "bind TAB +showscores;alias enablesc showc0; net_graphheight 64; net_graph 1; playvol buttons\blip1 0.4;clear;echo NETGRAPH_MODE[__ALWAYS_SHOW__]; reset_filter"
bind "<KEY>" "+changenetgraph"
showc0


Zmień "showc0" w ostatniej linijce na "showc1", jeżeli chcesz mieć net grapha zawsze widocznego po starcie CS:GO.
Zmień "net_graphproportionalfont" na 1 jeżeli rozmiar czcionki jest zbyt mały.

Standardowy celownik
734E14A8D5854DA23B54F1F860FC4981F1F963F2
 
Celownik dla granatów
EDE7EEBBB546AC798DC1E0CC30FEF4BACE4ADF99
 
Skrypt
Ten bind jest stworzony specjalnie pod mój celownik. Aby działał z Twoim celownikiem musisz zmienić wartości w kodzie.
alias "crosshairmode_filter" "con_filter_text crosshair"

alias "+changecrosshair" "crosshairmode_filter"
alias "-changecrosshair" "changecrossmode"

alias crossh0 "playvol buttons\blip2 0.4; cl_crosshairsize 2; cl_crosshairgap -2.5; alias changecrossmode crossh1 ;cl_crosshairthickness 0.5; cl_crosshair_drawoutline 1; clear; echo CROSSHAIR_MODE[__STANDARD__]; reset_filter"
alias crossh1 "playvol buttons\blip1 0.4; cl_crosshairsize 5000; cl_crosshairgap -10; alias changecrossmode crossh0; cl_crosshairthickness 0.5; cl_crosshair_drawoutline 0; clear; echo CROSSHAIR_MODE[__GRENADE__]; reset_filter"
crossh0

bind "<KEY>" "+changecrosshair"
 
Czułość myszy
Zmiana czułości w małym zakresie bez otwierania ustawień. Domyślna jest "3.7".
alias "sensitivity_filter" "con_filter_text sensitivity"

alias "+sens" "sensi_filter"
alias "-sens" "sswitch"

alias "sens_0" "playvol buttons\blip1 0.4; sensitivity 3.66; clear; echo SENSITIVITY[__3.66__]; alias sswitch sens_1; reset_filter"
alias "sens_1" "playvol buttons\blip1 0.4; sensitivity 3.68; clear; echo SENSITIVITY[__3.68__]; alias sswitch sens_2; reset_filter"
alias "sens_2" "playvol buttons\blip2 0.4; sensitivity 3.70; clear; echo SENSITIVITY[__3.70__]; alias sswitch sens_3; reset_filter"
alias "sens_3" "playvol buttons\blip1 0.4; sensitivity 3.72; clear; echo SENSITIVITY[__3.72__]; alias sswitch sens_4; reset_filter"
alias "sens_4" "playvol buttons\blip1 0.4; sensitivity 3.74; clear; echo SENSITIVITY[__3.74__]; alias sswitch sens_0; reset_filter"
sens3

bind <KEY> "+sens"
Bindy audio
Wycisz kolegów.
Kliknij przycisk aby wyciszyć resztę teamu.
voice_enable 1

alias "voice_filter" "con_filter_text voice"

alias "+disablevoice" "voice_filter"
alias "-disablevoice" "voice_chat"
alias "voice_chat" "chat_0"

alias "chat_0" "voice_enable 0; playvol buttons\blip1 0.4; alias voice_chat chat_1; clear; echo VOICE_CHAT[__MUTED__]; reset_filter"
alias "chat_1" "voice_enable 1; playvol buttons\blip2 0.4; alias voice_chat chat_0; clear; echo VOICE_CHAT[__UNMUTED__]; reset_filter"

bind <KEY> "+disablevoice"

Zmień głośność gry.
Użyj "[" aby ściszyć, "]" aby zrobić głośniej. Aktualny stan jest pokazywany w lewym górnym rogu ekranu.

3D19AB9E2128DA47F617691AFC1ED137618705B9
bind "]" "+put_volume_up"
bind "[" "+put_volume_down"

alias "vol_filter" "con_filter_text VOLUME"

alias "+put_volume_up" "vol_filter"
alias "+put_volume_down" "vol_filter"
alias "-put_volume_up" "vol_up"
alias "-put_volume_down" "vol_down"

alias "vol_up" "vol_.20"
alias "vol_down" "vol_.20"

alias "vol_0.0" "volume 0.00; playvol buttons\blip2 0.4; clear; echo VOLUME[______~MUTED~_______]0%; alias vol_up vol_.10; reset_filter"
alias "vol_.10" "volume 0.10; playvol buttons\blip1 0.10; clear; echo VOLUME[##__________________]10%; alias vol_up vol_.20; alias vol_down vol_0.0; reset_filter"
alias "vol_.20" "volume 0.20; playvol buttons\blip1 0.20; clear; echo VOLUME[####________________]20%; alias vol_up vol_.30; alias vol_down vol_.10; reset_filter"
alias "vol_.30" "volume 0.30; playvol buttons\blip1 0.30; clear; echo VOLUME[######______________]30%; alias vol_up vol_.40; alias vol_down vol_.20; reset_filter"
alias "vol_.40" "volume 0.40; playvol buttons\blip1 0.40; clear; echo VOLUME[########____________]40%; alias vol_up vol_.50; alias vol_down vol_.30; reset_filter"
alias "vol_.50" "volume 0.50; playvol buttons\blip1 0.50; clear; echo VOLUME[##########__________]50%; alias vol_up vol_.60; alias vol_down vol_.40; reset_filter"
alias "vol_.60" "volume 0.60; playvol buttons\blip1 0.60; clear; echo VOLUME[############________]60%; alias vol_up vol_.70; alias vol_down vol_.50; reset_filter"
alias "vol_.70" "volume 0.70; playvol buttons\blip1 0.70; clear; echo VOLUME[##############______]70%; alias vol_up vol_.80; alias vol_down vol_.60; reset_filter"
alias "vol_.80" "volume 0.80; playvol buttons\blip1 0.80; clear; echo VOLUME[################____]80%; alias vol_up vol_.90; alias vol_down vol_.70; reset_filter
alias "vol_.90" "volume 0.90; playvol buttons\blip1 0.90; clear; echo VOLUME[##################__]90%; alias vol_up vol_1.0; alias vol_down vol_.80; reset_filter"
alias "vol_1.0" "volume 1.00; playvol buttons\blip1 1.00; clear; echo VOLUME[####################]100%; alias vol_down vol_.90; reset_filter"
vol_1.0
 
Czat głosowy CS:GO
Włącz lub wyłącz czat głosowy na klawiszu C. Teraz możesz włączyć "Press to talk" na C w zewnętrznym programie do komunikacji, a czat w CS:GO będzie dezaktywowany.
↓ - kliknij aby wyłączyć czat na C
↓ - kliknij ponownie aby przywrócić czat na C
 
alias "speakvoice_filter" "con_filter_text EXTERNAL_VOICE_CHAT"

alias "+teamstoggle" "speakvoice_filter"
alias "-teamstoggle" "switchspeak"

alias changespeak0 "bind c +voicerecord;alias switchspeak changespeak1;clear;echo EXTERNAL_VOICE_CHAT[_DISABLED_];reset_filter"
alias changespeak1 "unbind c;alias switchspeak changespeak0;clear;echo EXTERNAL_VOICE_CHAT[_ENABLED_];reset_filter"

changespeak0
bind <KEY> "+teamstoggle"
 
Instruktor (stary tryb ninja defuse)
[SPATCHOWANY] Ten bind pozwalał na łatwe zlokalizowanie bomby w smoke.
"gameinstructor_enable 0"
alias "instructor_filter" "con_filter_text GAME_INSTRUCTOR"

alias "+changeinstructor" "instructor_filter"
alias "-changeinstructor" "game_instructor"

alias "instructorbind0" "gameinstructor_enable 0; playvol buttons\blip2 0.4; alias game_instructor instructorbind1; clear; echo GAME_INSTRUCTOR[__DISABLED__]; reset_filter"
alias "instructorbind1" "gameinstructor_enable 1; playvol buttons\blip1 0.4; alias game_instructor instructorbind0; clear; echo GAME_INSTRUCTOR[__ENABLED__]; reset_filter"
"instructorbind0" //disabling by default
bind "<KEY>" "+changeinstructor"

Instruktor jest domyślnie wyłączony.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • Odpowiedzi 1
 • Dodano
 • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Popularne dni

Top użytkownicy w tym temacie

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum musisz zaakceptować nasz regulamin: Regulamin